Reglement

Reglement Local Shopping IJmuiden 2014, versie 1, januari 2014

Artikel 1

 1. De aktie Local Shopping IJmuiden, hierna ook te noemen: ”de aktie LSIJ” wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden.
 2. Leden van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden die meedoen aan de aktie LSIJ zijn herkenbaar aan de LSIJ sticker op hun raam of in de winkel.
 3. Alle prijzen worden in samenwerking met lokale partners vastgesteld.

 

Artikel 2
De aktie LSIJ loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, hierna te noemen: ”de aktie periode”.

Artikel 3
Deelname aan de aktie LSIJ staat open voor personen ouder dan 18 jaar.

Artikel 4

 1. In de aktie periode ontvangt u, bij de winkeliers van de winkeliersvereniging Stadcentrum IJmuiden die meedoen aan de aktie LSIJ, bij besteding van een bedrag van minimaal vijf euro (€ 5,00), een lot.
 2. Op dit lot vult u uw naam, telefoonnummer en email adres in en bedenkt u een zo origineel mogelijke slagzin.
 3. U levert uw lot/uw loten in bij een van de winkeliers van de winkeliersvereniging Stadcentrum IJmuiden, die meedoen aan de aktie LSIJ.

 

Artikel 5

 1. Elke kalendermaand maakt u kans op een van de tenminste dertien (13) prijzen met een totale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) per maand bestaande uit dinercheques of cadeaubonnen.
 2. De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op de website: www.localshoppingijmuiden.nl op de eerste maandag van iedere kalendermaand voor het eerst op 3 februari 2014. De trekking wordt verzorgd door notaris Eric Ros van Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden.
 3. In december 2014 maakt u bovendien kans op extra prijzen.
 4. In december 2014 wordt uit alle ingeleverde loten degene die de meest originele slagzin heeft gemaakt beloond met een extra prijs.

 

Artikel 6

 1. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. U kunt uw gewonnen prijs ophalen bij het kantoor van: De Jutter/De Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden, van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 – 17.00 uur. Bij het ophalen van de prijs dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 3. U kunt uw prijs ophalen tot maximaal zes (6) maanden na de trekkingdatum op het hiervoor genoemde adres.

 

Artikel 7
Over de trekkingsuitslag en de toegekende prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8
De winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden, noch de individueel deelnemende winkeliers van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden, is/zijn niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van loten, noch voor onvolledig of foutief ingevulde gegevens.

Artikel 9

 1. De winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden behoudt zich het recht voor de aktie LSIJ stop te zetten, mocht daartoe aanleiding zijn.
 2. Voor de aktie LSIJ gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. De winkeliersvereniging Stadcentrum IJmuiden houdt zich het recht voor dit reglement te kunnen wijzigen. In dat geval zal een nieuwe versie van het reglement zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de nieuwe versiedatum.
 3. Deelname aan de aktie LSIJ houdt tevens de acceptatie van de geldende versie van dit reglement in.
 4. Leden van de winkeliersvereniging Stadcentrum IJmuiden, hun familieleden of personen in dienst bij leden van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden zijn uitgesloten van deelname aan de aktie LSIJ.

 

IJmuiden, 3 januari 2014.